TP.HCM: Điều chỉnh hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    GốcTP. HCM

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo. Mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ được áp dụng là 160.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, không quá 9 tháng/năm học.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tphcm-dieu-chinh-ho-tro-tien-an-trua-cho-tre-mau-giao-39022.htm