TP.HCM đề xuất miễn lệ phí 5 nhóm thủ tục khi làm trực tuyến

TP.HCM đề xuất mức thu lệ phí bằng 0 đồng với năm nhóm thủ tục khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực HĐND TP đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến 0 đồng đối với năm loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Năm loại này gồm lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Mức lệ phí này được đề xuất áp dụng cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến (toàn trình và một phần) trên địa bàn TP.HCM.

 TP.HCM đề xuất miễn phí năm thủ tục hành chính khi làm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM đề xuất miễn phí năm thủ tục hành chính khi làm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

UBND TP.HCM cho biết việc này nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của TP. Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục cần thiết mà không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính.

Ngoài ra, năm 2024 cũng là năm TP.HCM quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Dự kiến nội dung này sẽ được trình HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp giữa năm 2024.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, số thu của sáu loại lệ phí gồm đăng ký cư trú, hộ tịch; cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp giấy phép xây dựng; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, chiếm tỉ trọng bình quân 0,76%/năm trong tổng số thu phí, lệ phí.

Trường hợp thu các loại lệ phí trên với mức 0 đồng, nguồn thu ngân sách TP sẽ giảm khoảng 43-45 tỉ đồng/năm (theo số liệu năm 2022 và 2023), việc này ảnh hưởng không lớn đến nguồn thu ngân sách TP.HCM.

Trước đó, tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Đề án 06 hồi cuối tháng 2, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đang giảm 50% phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến.

TP cũng đang chuẩn bị hồ sơ trình HĐND TP miễn phí thực hiện thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến, có thể trình vào kỳ họp tháng 3 hoặc tháng 7-2024.

Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu đến cuối năm 2025, gần như các hoạt động của nền hành chính TP phải diễn ra trên nền tảng số.

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-de-xuat-mien-le-phi-5-nhom-thu-tuc-khi-lam-truc-tuyen-post778837.html