TP HCM đề nghị Công an phối hợp xử lý các vi phạm xây dựng

  197 liên quanGốc

  UBND quận – huyện cần nghiên cứu các giải pháp ngăn chặn ngay từ đầu hành vi vi phạm, áp dụng các giải pháp không điện, không nước, không cấp giấy, không hoạt động đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng...

  Một trường hợp vi phạm xây dựng bị xử lý ở Quận 2, TP HCM.

  Sở Xây dựng TP HCM đã có yêu cầu Sở, ban – ngành và UBND các quận – huyện triển khai một số nội dung trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

  Trong đó, các Sở, ban – ngành và UBND các quận – huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 3333/KH-UBND UBND Thành phố; hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Chỉ thị và Kế hoạch này; báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 20/7/2020.

  Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; tăng cường vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an khu vực trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

  Cụ thể, UBND các quận – huyện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng thông qua Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP; tổ chức kiểm tra đồng bộ, xuyên suốt từ lúc khởi công đến khi công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

  Đồng thời rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm trước tháng 6/2020 các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện; phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, cưỡng chế một số công trình vi phạm có tính chất, quy mô vi phạm lớn, nghiêm trọng trên địa bàn.

  UBND quận – huyện cần nghiên cứu các giải pháp ngăn chặn ngay từ đầu hành vi vi phạm, áp dụng các giải pháp không điện, không nước, không cấp giấy, không hoạt động đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, chỉ đạo lập phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  Đối với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, thực hiện tham mưu Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị khu vực; hướng dẫn UBND các quận – huyện rà soát quy hoạch, xác định địa bàn trọng điểm mà quy hoạch cũ không còn phù hợp với tình hình phát triển của địa phương để điều chỉnh và định hướng phát triển phù hợp.

  Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Thành phố về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP để ban hành quyết định mới; hoàn thiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện cho người dân thực hiện thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật.

  Sở Nội vụ khẩn trương rà soát trình UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận – huyện.

  Sở Tài chính tham mưu việc vận dụng quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để tăng mức phụ cấp thực hưởng kèm theo các hỗ trợ khác đối với lực lượng công tác viên để hỗ trợ cho đội ngũ quản lý trật tự xây dựng ở địa phương.

  Giao Sở Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh phần mềm Quản lý trật tự xây dựng trên nền công nghệ GIS để áp dụng đồng bộ trên toàn Thành phố trước tháng 6/2020; xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn Thành phố.

  Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí TP vào cuộc mạnh mẽ, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các quy định về xây dựng; chấn chỉnh tình trạng xây dựng không phép, sai phép; biểu dương cách làm hay, thiết thực, gương người tốt việc tốt; trước khi đưa tin phê phán cần thông tin, làm việc với chính quyền địa phương.

  Cục Thuế TP và các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi có yêu cầu của người có thẩm quyền; đồng thời các tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản Kho bạc Nhà nước theo quy định.

  Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước triển khai các giải pháp ngưng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP; biện pháp này không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của các cá nhân, tổ chức khác.

  G.Nguyễn

   Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/do-thi/tp-hcm-de-nghi-cong-an-phoi-hop-xu-ly-cac-vi-pham-xay-dung-520103.html