TP.HCM đề nghị các nghệ sĩ chấp hành đúng luật khi vận động cứu trợ thiên tai

Cụ thể, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động cứu trợ thiên tai theo đúng Nghị định 64/2008 của Chính phủ.

TP.HCM đề nghị các nghệ sĩ chấp hành đúng luật khi vận động cứu trợ thiên tai - Ảnh 1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tặng quà cho người dân bị thiên tai tại Hà Tĩnh vào Tháng 10 vừa qua. Ảnh: Minh Hà/Congluan.vn

UBND TP.HCM mới có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các sở, ngành, đơn vị liên quan với nội dung đề cập đến hoạt động tiếp nhận và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai.

Ngoài ra TP yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan có biện pháp kiểm tra, nhắc nhở các văn nghệ sĩ chấp hành đúng quy định của pháp luật về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân khắc phục khó khăn do thiên tai.

TP cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các ban, ngành và các quỹ từ thiện, quỹ xã hội… trên địa bàn TP hướng dẫn văn nghệ sĩ tham gia các chương trình hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Điều 3 của Nghị định 64/2008 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1. Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo.

2. Báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, đóng góp.

3. Lợi dụng hoạt động cứu trợ để vụ lợi.

Trong khi đó Điều 5 của Nghị định, quy định Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ như sau:

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

4. Đối với các cơ quan, tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình đóng góp để cứu trợ đồng bào, các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

Nguyễn Cường