TP.HCM: Đã chi trả hơn 3 tỷ đồng “phần vắng”

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Hai ngày qua, 12 chủ sở hữu đã nhận lại tổng cộng 3,3 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi do Phó Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/02/02/091613/5747