Tp.HCM có tỉ lệ người mua sắm tại siêu thị cao nhất nước

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Tp.HCM là địa phương có đối tượng thường xuyên đi siêu thị một tuần/lần cao nhất với khoảng 1,25 triệu người/năm...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=c251154d11e1ec&page=category