TP.HCM có thêm xổ số cào, bóc, lô tô

UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM được phép bổ sung các loại hình xổ số gồm xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay, xổ số lô tô thủ công.

TP.HCM có thêm xổ số cào, bóc, lô tô - Ảnh 1

TP.HCM sẽ bổ sung thêm 3 loại hình xổ số (Ảnh: TL)

Theo UBND TP, quyết định này theo quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1.3.2007, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5.10.2012 của Chính phủ và Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4.6.2013 của Bộ Tài chính.

UBND TP.HCM giao cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP chịu trách nhiệm lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục trình Bộ Tài chính đề nghị bổ sung, điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số để bổ sung các loại hình xổ số này. Đồng thời, công ty này cũng cần triển khai thực hiện việc tổ chức kinh doanh các loại hình xổ số mới được bổ sung sau khi được Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số theo đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 8, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP đã có tờ trình gửi UBND TP đề nghị được bổ sung các loại hình xổ số để trình Bộ Tài chính điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

Phan Diệu