TP.HCM có Phó Chủ tịch Thường trực UBND

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 5206/QĐ-UBND, phân công ông Lê Thanh Liêm làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.

Ông Lê Thanh Liêm sẽ thay mặt xử lý công việc của Chủ tịch UBND TP khi Chủ tịch vắng mặt. Đồng thời phụ trách công tác đối ngoại, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo hoạt động của Văn phòng UBND TP.

Bên cạnh đó, ông Liêm còn phụ trách các lĩnh vực công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ, các khu chế xuất, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khoa học - công nghệ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

TP.HCM có Phó Chủ tịch Thường trực UBND - Ảnh 1

Ông Lê Thanh Liêm. Ảnh: Internet

Khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký, kinh tế tập thể, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, quản lý doanh nghiệp nhà nước (lĩnh vực công nghiệp), nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, phòng chống lụt bão…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực mới còn phụ trách xét duyệt tất cả các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP, các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách, giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Quang Thuận