TP HCM cổ phần hóa 9 "Tổng" có vốn nhà nước hơn 500 tỷ đồng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Việc cổ phần hóa các công ty Nhà nước thuộc TP Hồ Chí Minh sẽ theo lộ trình: Năm 2007: 23 doanh nghiệp; năm 2008: 42 doanh nghiệp và năm 2009: 34 doanh nghiệp. Trong đó, sẽ cổ phần hóa 9 tổng công ty có vốn Nhà nước từ 500 tỷ đồng trở lên.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/11/78211.cand