TP.HCM: Chuẩn bị đề xuất UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là di sản Thế giới

Dự kiến đến năm 2027, TP.HCM sẽ hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đề nghị UNESCO xem xét đưa di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi vào danh mục Di sản thế giới.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao TPHCM đã chia sẻ với báo chí như thế vào chiều 9.2.

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, hiện nay tiến độ hồ sơ trình UNESCO công nhận địa đạo Củ Chỉ là Di sản Thế giới đã hoàn thành giai đoạn 1.

UBND TP.HCM đã có văn bản gửi đến Bộ VH-TT-DL về việc xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia về việc đưa di tích Địa đạo Củ Chi vào danh mục dự kiến lập hồ sơ Di sản Thế giới - Ảnh: PV

UBND TP.HCM đã có văn bản gửi đến Bộ VH-TT-DL về việc xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia về việc đưa di tích Địa đạo Củ Chi vào danh mục dự kiến lập hồ sơ Di sản Thế giới - Ảnh: PV

Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, UBND huyện Củ Chi hoàn thành báo cáo tóm tắt di sản Địa đạo Củ Chi và chuyển đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó xác định 2 tiêu chí trên tổng số 10 tiêu chí xác định giá trị nổi bật toàn cầu.

Đến cuối năm 2022 vừa qua, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia về việc đưa di tích Địa đạo Củ Chi vào danh mục dự kiến lập hồ sơ Di sản Thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có công văn gửi đến Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia về việc xin ý kiến báo cáo tóm tắt Hồ sơ khoa học Địa đạo Củ Chi trình UNESCO đưa vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ Di sản thế giới.

Trong giai đoạn tiếp theo, TP.HCM sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đăng ký với Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đưa di tích Địa đạo Củ Chi vào danh sách đề cử Dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản Thế giới.

Nếu hồ sơ được Thủ tướng Chính phủ thông qua, việc nghiên cứu xây dựng hồ sơ di sản sẽ triển khai giai đoạn 2, tiến độ từ 4 đến 5 năm.

“Dự kiến đến năm 2027, UBND TP.HCM sẽ hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đề nghị UNESCO xem xét đưa di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi vào danh mục Di sản thế giới”, ông Lâm Ngô Hoàng Anh cho biết.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tp-hcm-chuan-bi-de-xuat-unesco-cong-nhan-dia-dao-cu-chi-la-di-san-the-gioi-192962.html