TP.HCM: Các khoản thu phải công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh

Ngày 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) TP.HCM đã thông tin về những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu, thu sai quy định của các trường, các đơn vị liên quan, đặc biệt là Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học mới.

Theo Sở GD- ĐT TP.HCM, tất cả tên các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo đúng tên của 26 nội dung khoản thu thuộc 4 nhóm theo phân loại của Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 04/2023 của HĐND thành phố.

Tất cả mức thu của khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định cùng từng nhóm theo phân loại địa bàn.

Về việc công khai các khoản thu, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tất cả các khoản thu phải được các đơn vị trường học thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên. Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên; không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. Tất cả khoản thu phải đảm bảo thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

Đối với học sinh khó khăn, Sở GD-ĐT Thành phố cho biết, các trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và hỗ trợ chi phí học tập, căn cứ theo các văn bản hướng dẫn đã được ban hành.

(*) Nguồn: VTV News

Hoàng Yến

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tphcm-cac-khoan-thu-phai-cong-khai-bang-van-ban-den-phu-huynh-hoc-sinh-188778.htm