TP HCM: Bố trí căn hộ mới, dân không phải đóng thêm tiền

Căn hộ tái định cư phải có diện tích tối thiểu bằng 1,1 lần so với diện tích căn hộ cũ và hộ dân không phải đóng thêm bất cứ khoản tiền nào.

Đây là một trong những chủ trương của TP Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện tối đa, hỗ trợ các hộ dân thuộc diện phải di dời, tái định cư trong chương trình cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn.

TP HCM: Bố trí căn hộ mới, dân không phải đóng thêm tiền - Ảnh 1

TP Hồ Chí Minh tháo gỡ nút thắt để đẩy nhanh cải tạo, xây mới chung cư cũ.

Đối với các đối tượng hộ gia đình có nhà ở nhỏ hơn mức tối thiểu của nhà ở xã hội thì được bố trí căn hộ tái định cư có diện tích tối thiểu là 25m2. Theo UBND TP Hồ Chí Minh, đây là phần hỗ trợ riêng cho nhóm đối tượng này nhằm bảo đảm cuộc sống sau tái định cư tốt hơn trước khi tái định cư.

Ngoài ra, trường hợp đối tượng có nhu cầu chính đáng (hộ gia đình có nhiều nhân khẩu) sẽ được xem xét, giải quyết cho thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội để tách nhân khẩu.

Trường hợp người dân đã ký hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư, nhưng không có nhu cầu ở tại chung cư xây dựng mới thì vẫn được bán căn hộ tái định cư theo hình thức chuyển nhượng căn hộ hình thành trong tương lai. Nếu chưa ký hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư, nhưng người dân muốn nhận tiền tại thời điểm di dời thì được thanh toán khoản tiền tương đương với giá trị căn hộ được tái định cư.

Để không kéo dài việc thỏa thuận bồi thường, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất không áp dụng phương thức bồi thường mà thực hiện phương thức tái định cư (tại chỗ hoặc nơi khác). Chủ đầu tư không trực tiếp thực hiện việc tái định cư cho người dân.

UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu và chủ sử dụng hợp pháp nhà chung cư được bảo toàn trước, trong và sau khi di dời, tạm cư và tái định cư.

Nguyễn Lê