TP.HCM: Bổ sung thêm 3 loại hình xổ số

UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM được phép bổ sung các loại hình xổ số: xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay và xổ số lô tô thủ công.

TP.HCM: Bổ sung thêm 3 loại hình xổ số - Ảnh 1

Công ty xổ số kiến thiết TP.HCM

Ba loại sổ số nêu trên được quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1-3-2007, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5-10-2012 của Chính phủ và Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM chịu trách nhiệm lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục trình Bộ Tài chính đề nghị bổ sung, điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số để bổ sung các loại hình xổ số này; triển khai thực hiện việc tổ chức kinh doanh các loại hình xổ số mới được bổ sung sau khi được Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số theo đúng quy định.

Lê Thu