TP.HCM: Bán nhà sở hữu Nhà nước cho 5.495 trường hợp

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND Tp.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo các hội đồng bán nhà ở TP, quận, huyện cùng Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà TP phải hoàn tất việc duyệt giá bán nhà cho 5.495 trường hợp...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/22/090453/4859