Tp.HCM ban hành chỉ thị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Theo đó việc sắp xếp đơn vị hành chính phải căn cứ vào đặc thù của Tp.HCM, không vì thực hiện sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đời sống người dân.

Thành ủy Tp.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Tp.HCM trong giai đoạn 2023 – 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Đồng thời, xem xét toàn diện, căn cứ vào thực tiễn và các yếu tố tác động có liên quan, các mặt thuận lợi, khó khăn, các yếu tố đặc thù của Tp.HCM. Không vì thực hiện sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự ổn định và phát triển của thành phố.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND Tp.HCM kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các đồ án quy hoạch bảo đảm phù hợp với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chương trình phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, chính quyền Tp.HCM tổ chức xây dựng phương án tổng thể, đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình chặt chẽ, phù hợp, tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 – 2025. Trong đó, cần đánh giá kỹ lưỡng các tác động, cân nhắc, thận trọng, nghiên cứu thấu đáo về nhiều mặt để tính toán xây dựng phương án, xác định rõ đối tượng, lộ trình, bước đi phù hợp.

Song song đó, phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện để bảo đảm sự tiếp nối giữa hai giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 – 2030; các giải pháp phải quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quý 3/2024 để đầu năm 2025 tập trung cho đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, Thành ủy Tp.HCM cũng yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, tài sản, trụ sở làm việc sau khi sắp xếp.

Riêng với đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, UBND Tp.HCM cần linh hoạt vận dụng thực hiện chính sách bảo đảm quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn.

Cũng theo chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM sẽ thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trước đó vào tháng 12/2023, UBND Tp.HCM đã gửi Bộ Nội vụ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đề xuất, Tp.HCM sẽ không thực hiện sáp nhập các quận không đủ tiêu chuẩn diện tích, dân số mà chỉ sáp nhập 80 phường không đủ tiêu chuẩn, tập trung ở các quận gồm: Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và Phú Nhuận.

UBND Tp.HCM cũng đề xuất cho phép áp dụng bảy yếu tố đặc thù như: Địa giới hành hành chính ổn định từ năm 1976 đến nay.

Hay đơn vị hành chính quận có từ 10 đơn vị hành chính phường trực thuộc trở lên thì chỉ thực hiện sắp xếp một số phường... Giai đoạn 2023 – 2030 không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021.

Không sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã liền kề mà sau khi sắp xếp thành đơn vị hành chính mới, khối lượng công việc của cán bộ, công chức tăng lên hơn 50% so với thời điểm trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Nguyễn Triệu

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/tphcm-ban-hanh-chi-thi-ve-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-d46406.html