TP Hà Tĩnh trang bị kiến thức về xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở

Chiều 31/5, UBND TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn về quy định xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; vấn đề thực hiện hương ước, quy ước; các kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải tại cơ sở.

Gần 300 học viên tham gia lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, hơn 300 học viên đã được các giảng viên đến từ Sở Tư pháp, Sở VH-TT&DL phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.

Đồng thời, hướng dẫn quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng các danh hiệu văn hóa được dựa trên nguyên tắc bảo đảm tính khách quan, công bằng, chính xác và công khai; được thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

Giảng viên trình bày các nội dung Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

Lớp tập huấn cũng đã phổ biến thêm các kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Tĩnh như: Các bước tiến hành hòa giải; thời gian, địa điểm tổ chức buổi hòa giải; kỹ năng hòa giải cần có; quy định viết biên bản hòa giải…

Lớp tập huấn đã cung cấp thêm thông tin cho các học viên để thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, bình xét, phân loại và công nhận các danh hiệu. Đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Thái Oanh