TP Hà Nội và TPHCM trao đổi kinh nghiệm về xã hội hóa

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 6-5, trong buổi làm việc về công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế và thể dục thể thao tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thành công của những mô hình xã hội hóa tại TPHCM là kinh nghiệm quý cho Hà Nội và các địa phương khác trao đổi, học hỏi.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/5/151460