TP Hà Nội ủng hộ người nghèo và đồng bào thiệt hại do thiên tai hơn 27 tỷ đồng

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, tính đến ngày 27-10, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của 108 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm với tổng số tiền đăng ký là hơn 16,9 tỷ đồng.

Trong đó, có 78 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã chuyển kinh phí ủng hộ về Quỹ với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ thành phố cũng đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ của 47 đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, trong đó hơn 2,1 tỷ đồng đã chuyển về Ủy ban MTTQ thành phố; hơn 3,8 tỷ đồng sẽ được chuyển về trong thời gian tới. Ngoài tiền mặt, các cơ quan, đơn vị, cá nhân còn ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 4,3 tỷ đồng, bao gồm: Gạo, quần áo, chăn, màn, nước mắm, đường, mì chính, nước uống, mì tôm, sách vở...

Như vậy, tổng số tiền đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ người nghèo và đồng bào thiệt hại do thiên tai thông qua Ủy ban MTTQ TP Hà Nội là hơn 27 tỷ đồng.

Linh Nhi