TP Hà Nội: Dành gần 105 tỷ đồng tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2017), thành phố Hà Nội dự kiến tặng quà 126.614 đối tượng chính sách với kinh phí là 104,2 tỷ đồng.