TP. Bắc Kạn tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị

BBK -Những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị văn minh, hiện đại. Cùng với đó, luôn chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị với mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2030.

Sau gần 10 năm được công nhận là thành phố Bắc Kạn, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, các tuyến phố, cầu, đường giao thông, trường học, công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khác được đầu tư, nâng cấp mở rộng.

Công tác chỉnh trang đô thị và quản lý trật tự đô thị luôn được thành phố quan tâm thực hiện.

Công tác chỉnh trang đô thị và quản lý trật tự đô thị luôn được thành phố quan tâm thực hiện.

Cùng với sự phát triển của thành phố, công tác quản lý trật tự xây dựng luôn được quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan.

Theo đó, các vi phạm trật tự xây dựng đã giảm, công tác cấp phép được tăng cường, số lượng giấy phép xây dựng (GPXD) cấp cho các công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã dần đi vào nền nếp. Các công trình và nhà ở riêng lẻ cơ bản được cấp giấy phép xây dựng, quá trình thi công xây dựng cơ bản phù hợp với quy hoạch xây dựng, thiết kế được phê duyệt và GPXD được cấp…

Tập trung xây dựng TP. Bắc Kạn trở thành đô thị loại II vào năm 2030.

Để đảm bảo công tác quản lý trật tự xây dựng đạt hiệu quả, đúng pháp luật, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 29- CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố đã và đang thực hiện các giải pháp cụ thể, đó là: Hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045; huy động các nguồn lực lập quy hoạch phân khu làm cơ sở xác định dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết; tuyên truyền sâu rộng, quán triệt sâu sắc đến đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, Nhân dân trên địa bàn xã thông qua các kỳ họp tiếp xúc cử tri, sinh hoạt Hội, đoàn thể, các buổi đối thoại với Nhân dân, tuyên truyền về việc chấp hành nghiêm pháp luật về xây dựng, quản lý đất đai và đặc biệt là tăng cường kiểm tra địa bàn không để phát sinh công trình vi phạm mới, quyết tâm ngăn chặn xử lý ngay từ đầu các công trình vi phạm.

Lung linh thành phố Bắc Kạn về đêm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Nguyễn Duy Diệp cho biết: Trong thời gian qua, cùng với việc đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II, thành phố đã tập trung tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trong đó đã xây dựng quy chế quản lý đô thị trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân chấp hành tốt quy chế, đồng thời chỉ đạo các xã, phường, cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh công tác xây dựng. Theo đó công tác trật tự đô thị đã có những chuyển biến tích cực.

Thành phố thường xuyên ra quân xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai. Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, thực hiện nghiêm minh, kiên quyết, kiên trì đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng và có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa, xử lý ngay khi phát hiện vi phạm, gắn trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, thành phố đã thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về trật tự xây dựng trên địa bàn từ người dân, từ các kênh thông tin khác như Facebook, Zalo… Trong đó, gồm cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn của Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị, lãnh đạo xã, phường, cán bộ địa chính, tiếp nhận, ghi nhận và xử lý đầy đủ kịp thời, từng bước xác định, rà soát trên địa bàn các công trình vi phạm, sau đó phân loại kỹ lưỡng, đề xuất hướng xử lý cho cấp trên với tinh thần khắc phục, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, quan trọng nhất là minh bạch, công khai kỹ lưỡng phương án giải quyết theo thẩm quyền, trọng tâm là công khai - minh bạch phương án giải quyết.

Cùng với đó, thành phố tập trung tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường GPMB để thu hút các nhà đầu tư, tiếp tục hoàn thiện kiến trúc hạ tầng đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp./.

Nguyễn Nghĩa

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/tp-bac-kan-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-trat-tu-do-thi-tren-dia-ban-post61124.html