Toyota Việt Nam giúp xã hội hóa giáo dục an toàn giao thông

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông” sẽ được triển khai theo định hướng xã hội hóa...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/23/2008072005243218/o-to-xe-may/toyota-viet-nam-giup-xa-hoi-hoa-giao-duc-an-toan-giao-thong.htm