Toyota thu hồi 215.020 chiếc xe Lexus

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Trong bộ phim Forrest Gump, nhân vật chính thường nói với tất cả những ai anh ta gặp rằng: “Cuộc đời như một hộp sôcôla, bạn không bao giờ biết trước những gì mình sẽ nhận được từ nó”.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/otoxemay/32096/default.aspx