Tốt đạo đẹp đời - Quảng Ninh: Nam công nhân trao trả 45 triệu đồng 'của rơi' cho người bị mất

Bản tin Tốt đạo đẹp đời hôm nay có những nội dung chính gồm: - Khen thưởng cựu sĩ quan đặc công từng 4 lần kịp thời cứu người tự vẫn tại Lâm Đồng; - Quảng Ninh: Nam công nhân trao trả 45 triệu đồng 'của rơi' cho người bị mất; - Thuyền trưởng và du khách nước ngoài cứu người phụ nữ nhảy sông Sài Gòn.

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/tot-dao-dep-doi-quang-ninh-nam-cong-nhan-trao-tra-45-trieu-dong-cua-roi-cho-nguoi-bi-mat-72610/