Toshiba mua đơn vị kinh doanh đĩa cứng của Fujitsu

Toshiba và Fujitsu đã ký thỏa thuận tạm thời về việc Toshiba sẽ mua lại đơn vị kinh doanh đĩa cứng bị thua lỗ của Fujitsu. Dự kiến thỏa thuận sẽ kết thúc trong quý II/2009.