Top 'thử thách ma nơ canh' ấn tượng khó rời mắt

Dưới đây là những video về "thử thách ma nơ canh" (Mannequin Challenge) đang gây sốt cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Video: Thử thách trào lưu ma nơ canh phiên bản phù thủy Jack King:

Nguồn video: YouTube/Jack King.

Video: 15 thử thách trào lưu ma nơ canh ấn tượng nhất:

Nguồn video: YouTube/Amazing Vines.

Video: Thử thách trào lưu ma nơ canh ở động vật:

Nguồn video: YouTube/Manh Duy.