Top 5 ngành đang thu hút vốn FDI nhiều nhất trong tháng 9

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9 có hơn 1,2 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký mới và vốn cấp thêm. Trong đó có 201 dự án đầu tư mới và 81 dự án tăng vốn.

NDH xin giới thiệu với bạn đọc bức tranh toàn cảnh về những ngành thu hút vốn FDI nhiều nhất trong tháng 9.

1. Công nghiệp chế biến chế tạo

Ngành này đứng ở vị trí số một trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp với tổng số 767 dự án mới trong tháng 9 có số vốn 7.911 triệu USD và có 608 dự án tăng thêm vốn với tổng số vốn tăng thêm đạt 4.243 triệu USD.

Tổng cả vốn đăng ký mới và vốn tăng thêm, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã thu hút được 12.154 triệu USD trong tháng này.

2. Kinh doanh bất động sản

Tổng vốn FDI rót vào ngành này trong tháng 9 đạt hơn 1.003 triệu USD. Trong đó có 23 dự án mới số vốn đăng ký hơn 979 triệu USD và có 7 dự án tăng thêm 23,8 triệu USD.

Với tổng số vốn này, kinh doanh bất động sản đứng ở vị trí thứ hai trong thu hút vốn FDI và ở khoảng cách rất xa với nhóm ngành dẫn đầu, chỉ bằng 1/12 vốn rót vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Top 5 ngành đang thu hút vốn FDI nhiều nhất trong tháng 9 - Ảnh 1

Top 5 ngành thu hút FDI nhiều nhất tháng 9

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

Nhóm này thu hút 649 triệu USD trong tháng 9, đứng ở vị trí thứ ba. Có 178 dự án mới đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ với số vốn đăng ký mới 387,8 triệu USD và 38 dự án tăng thêm 261 triệu USD.

4. Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

Có 369 dự án mới trong tháng 9 với tổng vốn đầu tư đạt hơn 303 triệu USD. Có 73 dự án tăng thêm vốn với vốn tăng hơn 209 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư FDI vào nhóm ngành này trong tháng 9 đạt hơn 513 triệu USD.

5. Cấp nước và xử lý chất thải

Tổng vốn FDI rót vào ngành này trong tháng 9 đạt hơn 395,6 triệu USD với 9 dự án mới có số vốn hơn 394,6 triệu USD và 3 dự án tăng thêm 1 triệu USD.

Tính đến hết tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD.

>> Thu hút nhà đầu tư Nhật Bản, Lâm Đồng muốn trở thành thương hiệu nông nghiệp hàng đầu Đông Nam Á