Top 5 cổ phiếu tăng/giảm giá mạnh nhất tuần từ 8 - 15/10

(NDHMoney) MCG là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên HOSE trong khi HLG lại là cổ phiếu sụt giảm nhiều nhất trong tuần qua.

Điểm nổi bật trong tuần qua là việc thanh khoản và giá trị sụt giảm mạnh trên cả hai sàn, dòng tiền vẫn chưa chịu đổ vào thị trường khi mà nhiều nhà đầu tư đã không còn đủ kiên nhẫn, cũng như dè dặt khi tham gia giao dịch. Những phiên tăng điểm của thị trường chủ yếu là nhờ sự nỗ lực của khối ngoại khi họ tăng cường giải ngân mạnh vào nhóm cổ phiếu blue-chip. Trên sàn Tp.HCM, MCG, HBC, AGR, BVH và AGD là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tuần qua. Trong đó, MCG là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất với mức tăng 10,65%. Cổ phiếu này từ mức giá 16.900 đồng/cổ phiếu ngày 8/10 đã tăng 1.800 đồng lên 18.700 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên ngày 15/10. Bên chiều ngược lại, HLG, LGL, HTV, TMS và DXG lại là những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trong tuần. HLG là cổ phiếu sụt giảm nhiều nhất khi giảm 8.200 đồng (-35,04%) từ mức giá 23.400 đồng của ngày 8/10 xuống còn 15.200 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên ngày 15/10. OGC, STB, DPM, MCG và SBT là những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tuần với tổng khối lượng giao dịch của 5 mã đạt 17,4 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất là OGC với hơn 4,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm tỷ trọng 3,79%. Trên sàn Hà Nội, năm mã tăng giá mạnh nhất trong tuần qua là KHB, SSS, HCC, VGP và TBX. Trong đó, KHB có mức tăng giá nhiều nhất khi tăng 5.300 đồng (+16,93%) từ mức giá 31.300 đồng/cổ phiếu trong phiên 8/10 lên 36.600 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên ngày 15/10. Ngược lại, LTC lại là mã giảm giá mạnh nhất trong tuần qua khi mất 16.400 đồng (-29,98%) từ mức giá 54.700 đồng/cổ phiếu ngày 8/10 xuống còn 38.300 đồng/cổ phiếu ngày 15/10. Các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất trong tuần còn lại là V21 (-22,02%), VSC (-19,07), QCC (-15,38%), HST (-14,89%). Năm mã PVX, KLS, VND, VCG và HBS được giao dịch nhiều nhất trong tuần qua với tổng khối lượng giao dịch đạt 28,5 triệu cổ phiếu. PVX tiếp tục là mã dẫn đầu về khối lượng giao dịch khi có 11,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm tỷ trọng 12,04%.