Top 11 nhà lãnh đạo kinh tế bị "đá đít" năm 2008

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Danh sách "đổ máu" này được Forbes thực hiện bắt đầu từ năm 2007 và đến nay vẫn chưa dừng lại. Thêm một năm nữa trôi qua là lại có thêm vài cái tên trong danh sách các vị lãnh đạo kinh tế bị sa thải hoặc cho thôi việc.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Taichinhnganhang/59135/default.aspx