Top 10 xe hơi nhanh nhất trong tầm giá dưới 50.000 USD: Kia Stinger GT góp mặt

  Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
  1 liên quanGốc

  Hiện tại, Chevrolet Camaro SS chính là mẫu xe hơi nhanh nhất trong tầm giá dưới 50.000 USD khi chỉ mất 4 giây để tăng tốc từ 0-96 km/h.

  1. Chevrolet Camaro SS (giá khởi điểm: 38.695 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây).

  1. Chevrolet Camaro SS (giá khởi điểm: 38.695 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây).

  2. BMW M240i xDrive (giá khởi điểm: 49.545 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,1 giây).

  2. BMW M240i xDrive (giá khởi điểm: 49.545 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,1 giây).

  3. Ford Mustang GT (giá khởi điểm: 36.285 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,2 giây).

  3. Ford Mustang GT (giá khởi điểm: 36.285 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,2 giây).

  4. Dodge Charger Scat Pack (giá khởi điểm: 44.395 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,3 giây).

  4. Dodge Charger Scat Pack (giá khởi điểm: 44.395 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,3 giây).

  =5. Dodge Challenger RT Scat Pack (giá khởi điểm: 38.695 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây).

  =5. Dodge Challenger RT Scat Pack (giá khởi điểm: 38.695 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây).

  =5. Audi S3 (giá khởi điểm: 38.695 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây).

  =5. Audi S3 (giá khởi điểm: 38.695 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây).

  7. Kia Stinger GT (giá khởi điểm: 44.735 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,6 giây).

  7. Kia Stinger GT (giá khởi điểm: 44.735 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,6 giây).

  8. Subaru WRX (giá khởi điểm: 28.420 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,7 giây).

  8. Subaru WRX (giá khởi điểm: 28.420 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,7 giây).

  =9. Toyota GR Supra 2.0 (giá khởi điểm: 44.215 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,8 giây).

  =9. Toyota GR Supra 2.0 (giá khởi điểm: 44.215 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,8 giây).

  =9. Mercedes-AMG CLA 35 (giá khởi điểm: 48.950 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,8 giây).

  =9. Mercedes-AMG CLA 35 (giá khởi điểm: 48.950 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,8 giây).

  Ngọc Hân (Theo Auto Guide)

  Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-xe-hoi-nhanh-nhat-trong-tam-gia-duoi-50-000-usd-kia-stinger-gt-gop-mat/20211218095732969