Top 10 nhà vô địch hạng nặng có chiều cao khiêm tốn nhất lịch sử: Mike Tyson xếp vị trí thứ 2

  Báo Tổ Quốc
  585 liên quanGốc

  Mike Tyson là một trong những nhà vô địch hạng nặng có chiều cao khiêm tốn nhất lịch sử.

  9. Floyd Patterson

  Chiều cao: 1m83

  Quãng thời gian thi đấu: 1952-1972

  Thành tích: 55-8-1, 40 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1956-1959; 1960-1962

  9. Ezza Charles

  Chiều cao: 1m83

  Quãng thời gian thi đấu: 1940-1959

  Thành tích: 95-25-1, 52 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1949-1951

  9. Jersey Joe Walcott

  Chiều cao: 1m83

  Quãng thời gian thi đấu: 1930-1953

  Thành tích: 50-20-1, 31 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1951-1952

  9. Gene Tunney

  Chiều cao: 1m83

  Quãng thời gian thi đấu: 1915-1928

  Thành tích: 65-1-1, 48 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1926-1928

  6. Joe Frazier

  Chiều cao: 1m82

  Quãng thời gian thi đấu: 1965-1976; 1981

  Thành tích: 32-4-1, 27 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1968-1973

  6. Marvin Hart

  Chiều cao: 1m82

  Quãng thời gian thi đấu: 1899-1910

  Thành tích: 28-7-4 (20 KOs)

  Quãng thời gian giữ đai: 1905-1906

  6. Bob Fitzsimmons

  Chiều cao: 1m82

  Quãng thời gian thi đấu: 1885-1909; 1914

  Thành tích: 61-8-4, 57 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1897-1899

  5. Roy Jones Jr

  Chiều cao: 1m80

  Quãng thời gian thi đấu: 1989-2018

  Thành tích: 66-9, 47 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 2003-2004

  3. Rocky Marciano

  Chiều cao: 1m79

  Quãng thời gian thi đấu: 1947-1955

  Thành tích: 49-0, 43 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1952-1955

  3. John Sullivan

  Chiều cao: 1m79

  Quãng thời gian thi đấu: 1879-1892

  Thành tích: 38-1-1, 32 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1888-1892

  2. Mike Tyson

  Chiều cao: 1m78

  Quãng thời gian thi đấu: 1985-2005

  Thành tích: 50-6, 44 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1986-1990; 1996

  1. Tommy Burns

  Chiều cao: 1m70

  Quãng thời gian thi đấu: 1902-1920

  Thành tích: 47-4-8, 35 KOs

  Quãng thời gian giữ đai: 1906-1908

  Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/top-10-nha-vo-dich-hang-nang-co-chieu-cao-khiem-ton-nhat-lich-su-mike-tyson-xep-vi-tri-thu-2-4020214112475164.htm