Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại

Tời Top 10 HQ vừa liệt kê ra danh sách 10 người có cân nặng “khủng’ nhất mọi thời đại. Đứng đầu trong số này chính là anh Jon Brower Minnoch người Mỹ với trọng lượng cơ thể lên tới 635 kg.

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 1

1. Jon Brower Minnoch – Mỹ (635 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 2

2. Khalid Bin Mohsen Shaari – Ả Rập Saudi (607 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 3

3.Manuel Uribe – Mexico (597 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 4

4. Carol Yager – Mỹ (545 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 5

5. Walter Hudson – Mỹ (543 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 6

6. Rosalie Bradford – Mỹ (543 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 7

7. Michael Hebranko – Mỹ (498 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 8

8. Patrick Deuel – Mỹ (485 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 9

9. Robert Earl Hughes – Mỹ (484 kg).

Top 10 người có cân nặng 'khủng' nhất mọi thời đại - Ảnh 10

10. Mayra Rosales – Mỹ (471 kg).

Quốc Bảo (theo Top 10HQ)