Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2024

Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam vừa công bố danh sách Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín nhất trong năm 2024.

Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2024 theo công bố của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/top-10-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-uy-tin-nam-2024-post958941.vnp