Top 10 môtô BMW tốt nhất trong lịch sử

  Tạp chí Hot Cars vừa bầu chọn ra danh sách 10 môtô BMW tốt nhất từ trước đến nay. Đứng đầu là BMW HP2 Sport.

  1. BMW HP2 Sport.

  1. BMW HP2 Sport.

  2. BMW R 90 S.

  2. BMW R 90 S.

  3. BMW R 1200 GS.

  3. BMW R 1200 GS.

  4. BMW K 1300 R.

  4. BMW K 1300 R.

  5. BMW K100RS.

  5. BMW K100RS.

  6. BMW S 100 0RR.

  6. BMW S 100 0RR.

  7. BMW K 1200 GT.

  7. BMW K 1200 GT.

  8. BMW K 1600 GTL.

  8. BMW K 1600 GTL.

  9. BMW F 800 GS.

  9. BMW F 800 GS.

  10. BMW R nine T.

  10. BMW R nine T.

  Phạm Kiều (Theo Hot Cars)

  Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-moto-bmw-tot-nhat-trong-lich-su/20210706095857547