Top 10 máy pha cà phê đắt nhất thế giới

Trang SS vừa đưa ra danh sách 10 máy pha cà phê đắt nhất thế giới. Đứng đầu là chiếc Rancilio Espresso với giá 18.500 USD (tương đương 419,58 triệu đồng).

=1. Rancilio Espresso (giá: 18.500 USD - 419,58 triệu đồng).

=1. Slayer Espresso (giá: 18.500 USD - 419,58 triệu đồng).

=3. Synesso Cyncra (giá: 12.500 USD - 283,50 triệu đồng).

=3. Astra Fully Automated 2000 (giá: 12.500 USD - 283,50 triệu đồng).

5. Blossom One Limited (giá: 11.111 USD - 252,00 triệu đồng).

6. Clover (giá: 11.000 USD - 249,48 triệu đồng).

7. La Marzocco International GS3 (giá: 7.000 USD - 158,76 triệu đồng).

8. Kees van der Westen Mirage (giá: 6.700 USD - 151,96 triệu đồng).

9. Jura Impressa J9.3 One Touch TFT (giá: 3.300 USD - 74,84 triệu đồng).

10. Oracle BES980XL Espresso (giá: 2.000 USD - 45,36 triệu đồng).

Ngọc Hoan (Theo SS)