Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới

Trang SS vừa đưa ra danh sách 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới hiện nay. Đứng đầu là chiếc Airbus A380 với giá 500 triệu USD.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 1

1. Airbus A380.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 2

2. Airbus A340-300.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 3

3. Boeing 747-400.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 4

4. Boeing 747-81 VIP.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 5

5. Gulfstream III.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 6

6. Boeing 767-33A/ER.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 7

7. Boeing 747-430.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 8

8. Boeing 757.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 9

9. Boeing Business Jet 2.

Top 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới - Ảnh 10

10. Boeing 737.

- Clip 10 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới.

Play

HT (Theo SS)