Top 10 mẫu Sport Bike Honda cổ giá trị nhất hiện nay

HotCars đã liệt kê tất cả các mẫu xe máy cổ điển đã qua sử dụng được sản xuất cho đến năm 1990 của Honda có giá trị tăng nhanh nhất hiện nay.

1. Honda VFR750R RC30 1988 (giá trị hiện nay 120,000 USD).

2. Honda CBR1000F 1990 (giá trị hiện nay 29,000 USD).

3. Honda CB1100R 1980 (giá trị hiện nay 25,000 USD).

4. Honda CX500 Turbo 1978 (giá trị hiện nay 24,000 USD).

5. Honda CBX 1000 Super Sport 1982 (giá trị hiện nay 18,000 USD).

6. Honda VF750F Interceptor 1980 (giá trị hiện nay 18,000 USD).

7. Honda VF500F 1986 (giá trị hiện nay 16,000 USD).

8. Honda CX650T 1983 (giá trị hiện nay 15,000 USD).

9. Honda VF1000R 1980 (giá trị hiện tại 13,000 USD).

10. Honda NS400R (giá trị hiện tại 12,000 USD).

Minh Quân

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/top-10-mau-sport-bike-honda-co-gia-tri-nhat-hien-nay-192240414010820432.htm