Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta

Trang SS vừa hé lộ danh sách 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta. Đứng đầu là chiếc F4 RC với giá bán 40.590 USD (tương đương 920,58 triệu đồng).

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 1

1. MV Agusta F4 RC.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 2

2. MV Agusta F4 RR.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 3

3. MV Agusta F3 800 AGO.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 4

4. MV Agusta Brutale 1090 RR.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 5

5. MV Agusta Brutale 800 Dragster RR.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 6

6. MV Agusta Brutale 800 RR.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 7

7. MV Agusta F3.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 8

8. MV Agusta Brutale 800 Dragster.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 9

9. MV Agusta Brutale 800.

Top 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta - Ảnh 10

10. MV Agusta Brutale 675.

- Clip 10 chiếc môtô đắt nhất của hãng MV Agusta.

Play

HT (Theo SS)