Tonga đã khôi phục được một phần hệ thống điện thoại

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    290 liên quanGốc

    Sau 5 ngày bị cô lập về thông tin do thiệt hại từ vụ núi lửa phun trào và sóng thần hồi cuối tuần qua khiến ít nhất 3 người chết và nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng, hôm nay người dân Tôn-ga đã có thể liên lạc được bằng điện thoại với thế giới bên ngoài. Ngoài ra, nước này cũng vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm từng bước khắc phục những thiệt hại do thảm họa kép gây ra.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tonga-da-khoi-phuc-duoc-mot-phan-he-thong-dien-thoai-26506.htm