Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt hơn 4,9 tỷ USD

Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 9.2016, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt trên 4,9 tỷ USD, cao gấp 1,8 lần so cùng kỳ năm 2015… Ký hiệp định vay vốn ODA trị giá 86,425 tỷ Yên cho 4 dự án giao thông quan trọng/ Ký Hiệp định vay vốn ODA xây đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Theo đó, tổng giá trị giải ngân đạt 2,68 tỷ USD, bằng 81,4% mức giải ngân cùng kỳ năm 2015.

Các dự án ký kết, tập trung nhiều ở lĩnh vực giao thông vận tải (>45%); cấp thoát nước, vệ sinh môi trường; phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu (>24%).

Được biết, việc thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong những tháng đầu năm gặp một số khó khăn, vướng mắc như: thiếu vốn đối ứng; sự khác biệt về quy trình, thủ tục trong quản lý tài chính và đấu thầu giữa Việt Nam và nhà tài trợ; một số dự án đầu tư có công nghệ mới chưa có các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành của Việt Nam...

Hải Châu