Tổng tuyển cử tại Italia chính thức bắt đầu

    Gốc

    Ngày 13-4, cuộc tổng tuyển cử tại Italia chính thức bắt đầu. Lá phiếu của các cử tri Italia sẽ quyết định những gương mặt trong Quốc hội mới cũng như người đứng đầu chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm tới đây.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/4/149157