Tổng thu ngân sách tháng 1 đạt 71.700 tỷ đồng

(HNM) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1-2014 ước đạt 71.700 tỷ đồng, bằng 9,2% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa thực hiện ước đạt 53.300 tỷ đồng, bằng 9,9% dự toán, cao hơn yêu cầu tiến độ thu bình quân theo dự toán. Một số khoản thu chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, như thu từ kinh tế quốc doanh tăng 12,9%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 9,3%; thu phí, lệ phí tăng 26,7%; thu tiền sử dụng đất tăng 7,8%... Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm 2013 và tháng 1-2014 đã có những chuyển biến tích cực, tạo thêm nguồn thu cho NSNN.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, do thay đổi cơ chế kê khai nộp NSNN, số thu điều tiết của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, kết hợp với việc điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xăng dầu, đã phát sinh tăng số thu ngân sách trong tháng 1, ước nộp khoảng 1.090 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 1 ước bằng 8,1% dự toán. Trong đó tập trung bảo đảm các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chi trả nợ.