Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Báo Đại biểu Nhân dân

Chiều 6.9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm đối với 7 viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Ban của Báo Đại biểu Nhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Nhật Khánh - Xuân Sơn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/tong-thu-ky-quoc-hoi-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-bui-van-cuong-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-vien-chuc-lanh-dao-quan-ly-cua-bao-dai-bieu-nhan-dan-i342127/