TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN VỚI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ

Sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Toàn cảnh cuộc làm việc

Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo một số công việc chủ yếu trong tháng 8/2023 cho thấy, các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng các nhiệm vụ thường xuyên của Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ Đảng đoàn Quốc hội triển khai các hoạt động theo Chương trình làm việc năm 2023 bằng việc xây dựng 8 văn bản tham gia ý kiến, 5 tờ trình, đề án gửi Bộ Chính trị và ban hành 3 kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ. Tham mưu, phục vụ tổ chức phiên họp, Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ Khóa XV; tiếp nhận và xử lý 30.087 công văn đến, 2.232 công văn đi và 1.357 đơn, thư…

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cũng đã tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự và điều hành phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Hội nghị, cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội…

Dự kiến công tác trọng tâm trong tháng 9/2023, Văn phòng Quốc hội sẽ tham mưu, phục vụ triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 9/2023 của Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của Lãnh đạo Quốc hội; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Triển khai và đẩy nhanh thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Trung ương. Tham mưu, phục vụ các cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội. Tham mưu theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, bám sát định hướng toàn khóa theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị

Cùng với đó, Văn phòng Quốc hội cũng sẽ tham mưu, phục vụ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, diễn ra tại Hà Nội; tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp thứ 26 và Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2023; tiếp tục kiện toàn nhân sự và triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của các cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các vụ, cục, đơn vị trong toàn Văn phòng Quốc hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong tháng 8 vừa qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, trong tháng 9/2023 sẽ diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do đó, các vụ, đơn vị cần tích cực chuẩn bị bảo đảm chu đáo, phối hợp chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, góp phần quan trọng vào thành công chung của Văn phòng Quốc hội trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các vụ, đơn vị cần căn cứ theo nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tránh chồng chéo, bảo đảm tiến độ công việc theo kế hoạch đề ra.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các vụ, cục, đơn vị tích cực rà soát, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đổi mới và hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh tại cuộc làm việc:

Toàn cảnh cuộc làm việc

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản điều hành nội dung thảo luận

Đại diện, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị phát biểu ý kiến về kế hoạch triển khai công tác trong tháng 9/2023

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các vụ, cục, đơn vị tích cực rà soát, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đổi mới và hiệu quả hơn.

Minh Hùng - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?itemid=79574