Tổng thống Vênêxuêla yêu cầu quốc hữu hóa ngành xi măng

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez đã ban hành chỉ thị tiến hành quốc hữu hóa ngành xi măng, và cho biết chính phủ của ông không thể cho phép các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu các loại nguyên liệu thô rất cần thiết cho việc giải quyết tình trạng thiếu nhà ở trong nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243847/Default.aspx