Tổng thống U-crai-na V. Y-a-nu-cô-vích thăm chính thức Việt Nam

QĐND - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống U-crai-na Vích-to Y-a-nu-cô-vích (Viktor Yanukovych) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 27-3.

Tham gia cùng Tổng thống Vích-to Y-a-nu-cô-vích trong chuyến thăm chính thức Việt Nam có Chánh văn phòng Tổng thống Li-ô-vô-chơ-kin Xéc-ghi (Lyovochkin Serhiy); Phó chánh văn phòng Tổng thống Gôn-tra-rúc An-đờ-ri (Goncharuk Andriy); Phó chánh văn phòng Tổng thống Lát-nưi I-u-ri (Ladnyi Yuriy); Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Pri-xi-a-dơ-nhúc Mi-cô-la (Prisyazhnyuk Mykola); Bộ trưởng Văn hóa Cu-li-nhi-ắc Mi-cô-la (Kulinyak Mykola); Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học, Thanh niên và Thể thao Ta-ba-chờ-nhích Đờ-mi-tờ-rô (Tabachnyk Dmytro); Thứ trưởng Ngoại giao Mai-cô Vích-to (Mayko Viktor); Thứ trưởng Kinh tế, Chủ tịch Phân ban U-crai-na Ủy ban liên Chính phủ U-crai-na - Việt Nam Pi-át-nhít-xki Va-lê-ri (Pyatnytskyi Valeriy); Đại sứ U-crai-na tại Việt Nam Sốp-cô-pờ-li-át Ô-lếch-xi (Shovkoplias Oleksiy); cùng một số quan chức khác... Tổng thống Vích-to Y-a-nu-cô-vích sinh ngày 9-7-1950, tại thành phố Ê-na-ki-e-vô, tỉnh Đô-nhét-xcơ. Năm 1969, ông vào làm công nhân Nhà máy luyện kim Ê-na-ki-ép. Đến năm 1980, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đô-nhét-xcơ (nay là Đại học Tổng hợp Kỹ thuật quốc gia Đô-nhét-xcơ), chuyên ngành kỹ sư cơ khí. Năm 2001, ông tốt nghiệp Học viện Ngoại thương U-crai-na, Thạc sĩ Luật quốc tế. Ông là Viện sĩ Viện Kinh tế U-crai-na, Tiến sĩ kinh tế. Năm 1996, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích giữ cương vị Phó chủ tịch, sau đó là Phó chủ tịch thứ nhất UBND tỉnh Đô-nhét-xcơ. Từ tháng 5-1997 đến 11-2002, ông là Chủ tịch UBND tỉnh Đô-nhét-xcơ, Đại biểu HĐND tỉnh Đô-nhét-xcơ (được bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh Đô-nhét-xcơ năm 1999). Từ tháng 5-1999 đến 5-2001, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích kiêm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh Đô-nhét-xcơ. Giai đoạn từ tháng 12-2000 đến 2-2004, ông là Trưởng bộ môn Quản lý đổi mới Đại học Quản lý Quốc gia Đô-nhét-xcơ. Từ tháng 11-2002 đến 1-2005, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích là Thủ tướng U-crai-na. Năm 2003, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Khu vực. Năm 2004, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích ra ứng cử Tổng thống với tư cách là Chủ tịch Đảng Khu vực. Năm 2006, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội U-crai-na khóa V. Năm 2007, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội U-crai-na khóa VI. Từ tháng 8-2006 đến 12-2007, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích là Thủ tướng U-crai-na. Tháng 2-2010, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích được bầu làm Tổng thống U-crai-na. Ngọc Minh