Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ A.Gun tuyên bố kiên quyết chấm dứt mối đe dọa của PKK

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ngày 25-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Áp-đu-la Gun tuyên bố nước ông kiên quyết thực thi những biện pháp cần thiết để chấm dứt mối đe dọa của lực lượng phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Cuốc (PKK) có căn cứ ở miền Bắc I-rắc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/148513