Tổng thống Syria đặt điều kiện công nhận Israel

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã tuyên bố điều kiện để công nhận Israel là hai nước phải ký hiệp định hòa bình, chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài hơn sáu thập kỷ qua.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/266413/Default.aspx