Tổng thống Pháp lên án việc đưa hơn 100 trẻ em ra khỏi vùng biên giới Sát-Đa-phơ

Theo BBC ngày 29-10, Tổng thống Pháp Ni-cô-la Sác-cô-di đã tố cáo các nhân viên tổ chức từ thiện Pháp, Zoe's Ark, đã tìm cách đưa hơn 100 trẻ em ra khỏi vùng biên giới Sát-Đa-phơ...