Tổng thống Ph. Can-đê-rôn: Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường lớn của hàng hóa Mê-hi-cô

    1 đăng lạiGốc

    Tổng thống Mê-hi-cô Phê-li-pê Can-đê-rôn khẳng định vào năm 2030 các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Âu sẽ trở thành những nước tiêu thụ sản phẩm đa dạng của Mê-hi-cô...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.38986.qdnd