Tổng thống Obama và câu 'Xin chào' bằng 50 thứ tiếng

Trong 8 năm giữ vai trò Tổng thống, Tổng thống Obama đã công du trên 50 quốc gia, mỗi bài phát biểu đều được ông bắt đầu với lời chào bằng tiếng địa phương.

Video: Tổng thống Obama và câu "Xin chào" bằng 50 thứ tiếng: